lip 092010
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne włączyło się w działanie na rzecz pomocy powodzianom. W czasie akcji pomocy powodzianom zebrano ogółem 4 857,72 złotych. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne zebrane pieniądze przekazało, do jednej z najdotkliwiej poszkodowanej gminy powiatu tarnobrzeskiego -Gorzyce. Na wyposażenie Domu Ludowego w Zalesiu Gorzyckim, gdzie w czasie powodzi uległ zniszczeniu sprzęt min. stoliki, krzesła, półki, 2 komputery, telewizor rzutnik, magnetofon, lodówka, naczynia kuchenne, gry dla dzieci, stół tenis stołowy. ASK-S dokonało przelewu na wydzielone konto: Stowarzyszenia Solidarnie dla Powodzian-Program [… poczytaj więcej]