lip 212014
 
Projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie  2014"

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje wypoczynek dzieciom w wieku 8-15 lat z terenu Gminy Augustów.  Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie 2014″, zrealizowaliśmy  w terminie od 7 do 19 lipca 2014 roku. Zajęcia odbywały się w  placówkach kultury na terenie Gminy Augustów (GOK w Żarnowie, Świetlica i Biblioteka w Netcie Folwark, Biblioteka w Rutkach i Świetlica w Jeziorkach).  Grupa  około 70 dzieci z Gminy Augustów  pod opieką instruktorów aktywnie spędzała wakacyjny czas. W czasie dwutygodniowych półkolonii [… poczytaj więcej]

lip 202014
 
Wakacje inne niż wszystkie 2014- Fotogaleria: w czasie zajęć

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w dniach od 7 do 19 lipca realizowało projekt  -Wakacje inne niż wszystkie 2014. Zajęcia wakacyjne dla dzieci odbywały się  w Netcie Folwark, Żarnowie, Jeziorkach i Rutkach. Grupa  około 70 dzieci z Gminy Augustów  pod opieką instruktorów aktywnie spędzała wakacyjny czas. W czasie dwutygodniowych półkolonii dzieci nie narzekały na nudę, pod opieką instruktorów i pracowników kultury aktywnie spędziły wakacyjny czas, brały udział min. w zajęciach sportowych, zajęciach z edukacji regionalnej, grach i zabawach komputerowych i ruchowych, zajęciach [… poczytaj więcej]

lip 122014
 
Wakacje inne niż wszystkie 2014 - półmetek

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne od 7  lipca realizuje projekt  -Wakacje inne niż wszystkie 2014. Zajęcia wakacyjne dla dzieci odbywają się   w Netcie Folwark, Żarnowie, Jeziorkach i Rutkach w placówkach kultury. Grupa  około 70 dzieci z Gminy Augustów  pod opieką instruktorów aktywnie spędza wakacyjny czas. Oprócz zajęć świetlicowych w czasie trwania półkolonii dzieci miały zorganizowane pogadanki na temat bezpiecznych wakacji na wsi, które przygotował KRUS i Komenda Policji w Augustowie oraz PIP w Suwałkach. Dodatkowymi  atrakcjami w tym tygodniu była wycieczka do [… poczytaj więcej]

lip 032014
 
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne organizowało zbiórkę publiczną w dniach: od 20.06.2014r. do 30.06.2014r. poprzez  zbieranie ofiar do puszek kwestarskich na terenie Gminy Augustów. Na podstawie zezwolenia  Wójta Gminy Augustów decyzja nr 1.2014 z dnia 18.06.2014r. Celem zbiórki było wsparcie rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach akcji „Pomóż Kacprowi i innym” organizowanej przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzyńskich Polska. W wyniku zbiórki zgromadzono: – 2065,14 zł ofiar pieniężnych (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 14/100). Koszty przeprowadzenia zbiórki: brak kosztów Wszystkie [… poczytaj więcej]

lip 022014
 
Pomóż Kacprowi i innym w Janówce. Podziękowanie

W niedzielę (29 czerwca ) po raz pierwszy w Gminie Augustów,  zorganizowana została akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Celem akcji była pomóc Kacprowi z Posielania  oraz innym pacjentom. Miesiąc temu został u niego zdiagnozowany zespół mielodysplastyczny i obecnie potrzebuje przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego.       Przygotowania do akcji zaczęły się 9 czerwca od spotkania grupy inicjatywnej z przedstawicielami DKMS. Czasu na przygotowania  było zaledwie 20 dni, ale już wtedy można było zakładać, że wszystko się uda, bo jak stwierdzili przedstawiciele fundacji, z [… poczytaj więcej]