cze 152011
 
Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego

W najbliższym czasie zmieni się adres strony internetowej ASK-S. Informacje o nas będą na www.asks.pl     Członkowie Augustowskiego Stowarzyszenia  Kulturalno- Społecznego Pragnę poinformować że, 9 lipca 2011r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Augustowie ,ul. Rynek Zygmunta Augusta 27. odbędzie się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego. Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia: e-mail asks05@interia.pl Porządek Obrad   Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i sekretarza. Przyjęcie sprawozdań z działalności w okresie 2- letniej [… poczytaj więcej]

cze 112011
 
Walne zebranie członków ASKS

Żarnowo Drugie, 15.06.2011r   Członkowie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego Pragnę poinformować że, 9 lipca 2011r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Augustowie ,ul. Rynek Zygmunta Augusta 27. odbędzie się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego. Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia: e-mail asks05@interia.pl Porządek Obrad Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i sekretarza. Przyjęcie sprawozdań z działalności w okresie 2- letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu [… poczytaj więcej]