Wakacje 2009

 

 

      Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w  Żarnowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie,  Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem  Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie było organizatorem  programu profilaktycznego dla dzieci z terenu Gminy Augustów. Zajęcia w ramach  programu odbyły się w terminie od 7 do 19 lipca 2009 w godzinach od 10 do 15.  Dzieci otrzymywały dwa posiłki dziennie – drugie śniadanie i obiad. Działaniem  objęta została grupa 16 dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Kadra, która prowadziła  zajęcia to: dwóch opiekunów i instruktor.

W programie profilaktycznym dzieci uczestniczyły w  następujących działaniach:

 • zajęcia z instruktorami: tańca, gry w tenisa stołowego,
 • zajęcia z ratownikiem na basenie,
 • zajęcia i konkursy plastyczne,
 • spotkanie z trenerem kajakarzy,
 • wyjście do kina na ciekawy film,
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 • dyskoteki,
 • przejazd kolejką wąskotorową po terenie Wigierskiego Parku  Narodowego
 • pogadanki na temat uzależnień, bezpiecznych wakacji
 • rejs statkiem po jez. Necko
 • gry i zabawy w terenie
 • gry planszowe

W naszą akcję włączyli się:

 • Żegluga Augustowska, udostępniając dzieciom bilety na rejs  statkiem po promocyjnej cenie,
 • Nadleśnictwo Augustów, które za niżą opłatą udostępniło  samochód do przewozu dzieci,
 • Przedsiębiorstwo Transportowe, ?Necko? sp.z.o.o w  Augustowie, które udostępniło autobus z przeznaczeniem na przewóz dzieci na  wycieczkę do Płociczna, również po niższej cenie.

Ostatni dzień zajęć zakończony był Gminnym Festynem  Rodzinnym, w którym brały udział dzieci wraz ze swoimi rodzicami oraz inne  rodziny.
Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, i jak  mówiły, chciałyby wziąć udział w takim programie w następnym roku. Atmosferę  tych spotkań najlepiej oddają zdjęcia.