Przekaż darowiznę

 Zostań sponsorem Stowarzyszenia

Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe.
Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna.
O kwotę darowizny przekazanej na rzecz naszego stowarzyszenia  można pomniejszyć podatek dochodowy.

Osoby prawne:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Dane: Augustowskie  Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Śródmieście 9/14
– 16-300 Augustów
– Telefon:  603 964 159

Bank i nr konta:

– BGŻ S.A. o/Augustów
– 40 2030 0045 1110 0000 0214 5510

Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny.
Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O.
Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

 

Korzyści dla osoby prawnej:

zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd.

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponowować np. w siedzibie firmy, umieścimy Państwa link do strony Darczyńcy na naszej stronie, przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba prawna może ją odliczyć od dochodu .

 

Osoby fizyczne:
Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych.

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Korzyści dla osoby fizycznej:

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, w przypadku większej kwoty wsparcia lub stałego charakteru wsparcia, umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie, przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba fizyczna może ją odliczyć od dochodu.