Mar 102018
 
Zaproszenie na Walne Zebranie

  W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego , które odbędzie się w dniu 24 marca 2018r (sobota) o godz. 10. 00 w  sali GOPS w Augustowie, ul. Rynek  Zygmunta Augusta 27. Proponowany program Walnego Zebrania Członków Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2017r Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na [… poczytaj więcej]

Mar 142017
 
Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASK-S na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego , które odbędzie się w dniu 25 marca 2017r (sobota) o godz. 10. 00 w  sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek  Zygmunta Augusta 27. Proponowany program Walnego Zebrania Członków Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2016r Informacja Zarządu o nowych [… poczytaj więcej]

Mar 112016
 
Walne zebranie

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASK-S na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego , które odbędzie się w dniu 21 marca 2016r (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Proponowany program Walnego Zebrania Członków 1. Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2015r 4. Informacja Zarządu [… poczytaj więcej]

Mar 102014
 
Zaproszenie na Walne Zebranie

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS-u na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego, które odbędzie się w dniu 24 marca 2014r. o godz.14:30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek  Zygmunta Augusta 27.                                 Proponowany program Walnego Zebrania Członków 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2013r 5. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach [… poczytaj więcej]

Maj 192013
 
Zmiana statutu i siedziby stowarzyszenia

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu stowarzyszenia oraz uchwałę o zmianie siedziby Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 15 marca 2013r. Zmiany w statucie naszego stowarzyszenia dotyczyły m.in. głównych celów działania. Obecnie celami Stowarzyszenia jest: propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno ? społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego. działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie [… poczytaj więcej]

Mar 092012
 
ZAPROSZENIE

     Pragnę poinformować, że, 23 marca 2012r. o godzinie 1400w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27. Odbędzie się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego. Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia: e-mail asks05@interia.pl