Lip 082011
 

17 lipca 2011 ,,Bezpieczne Wakacje w Gminie Augustów-2011? Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno ? Społeczne w Żarnowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie było organizatorem Projektu ,,Bezpieczne Wakacje w Gminie Augustów ? 2011 ? dla dzieci z terenu Gminy Augustów. Zajęcia w ramach programu odbywały się od 11 do 17 lipca 2011r. Działaniem objęta została grupa 43 dzieci w wieku od 7 [… poczytaj więcej]