cze 282010
 
Wakacje inne niż wszystkie 2010.

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizuje program profilaktyczny dla dzieci z terenu Gminy Augustów. Zajęcia w ramach programu odbędą się w terminie od 28 czerwca 2010r do 10 lipca 2010 w godzinach od 9 do 15. Działaniem objęta zostanie grupa 19 dzieci w wieku od 10 do 15 lat.

cze 052010
 

Szanowni Państwo, Jesteśmy świadkami walki z powodzią. Wezbrane nurty rzek rozlały się na znacznych obszarach Polski, przybierając katastrofalne rozmiary oraz wyrządzając wiele szkód. Ewakuowano tysiące osób. Zalane są domy, szkoły, przedszkola, szpitale, setki kilometrów dróg i hektary upraw. Wiele polskich rodzin straciło dorobek całego życia. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno ? Społeczne w porozumieniu z Wójtem Gminy Augustów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną, zwraca się z prośbą o wsparcie akcji pomocy powodzianom. Naszą pomoc skierujemy do [… poczytaj więcej]