Wakacje 2012

 
Już po raz czwarty zrealizowaliśmy projekt:

„Wakacje inne niż wszystkie-2012”

Od 23 lipca  do 4 sierpnia organizowaliśmy wypoczynek dla ponad 50 osobowej grupy dzieci w placówkach kultury i bibliotekach w Netcie Folwark, Żarnowie i Rutkach, która pod opieką instruktorów i pracowników kultury aktywnie spędzała wakacyjny czas.

Podczas zajęć dzieci uczestniczyły, między innymi, w grach i zabawach integracyjnych,  wykonywały biżuterię z koralików, oglądały

filmy i bajki, odbywały się również zajęcia sportowo-ruchowe, zorganizowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pracownicy KRUS, PIP oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Augustowie przygotowali pogadanki na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji na wsi . Odbywały się również zajęcia kulinarne , wykonywania zwierzaków z balonów, a także wianuszków kwiatów z bibuły, które poprowadziła Pani Helena Kalisz ? twórczyni ludowa. Odbyły się również zajęcia plastyczne:  „Wakacyjna pocztówka”,  konkurs „Bezpieczne wakacje na wsi”, oraz zajęcia”Bezpieczeństwo w Internecie” .

Jedną z atrakcji była Wizyta w Straży Granicznej w Augustowie. Podczas spotkania z funkcjonariuszami  dzieci uzyskały wiele ciekawych informacji dotyczących historii oraz zakresu działań jednostki. Podczas wizyty w pokoju techniki kryminalistycznej dzieci mogły zobaczyć w jaki sposób pobiera się odciski palców oraz zabezpiecza się ślady kryminalistyczne na miejscu zdarzenia. Zobaczyły również sprzęt używany w codziennej służbie.

Kolejną atrakcją była wycieczka do Wioski Indiańskiej „Sunka Wakan” w Jurowcach k/Białegostoku. Podczas zabawy Indianin opowiadał dzieciom o przedmiotach codziennego użytku, ubraniach i broni. Atrakcje stanowiły również: przejażdżka konna, strzelanie z łuku i wiatrówki, a także pokonywanie indiańskiego toru przeszkód. Niektórzy rzucali ringo na rogi bizona albo uczestniczyli w wyścigach węży. Dzieci mogły „stoczyć walkę” na  równoważni szejeńskiej, która cieszyła się największym zainteresowaniem.

Dwutygodniowe zajęcia podsumowaliśmy w dniu 4 sierpnia 2012 roku w Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie. Podczas festynu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczne wakacje na wsi” . Odbył się także turniej świetlic z Netty Fowark, Rutek i Żarnowa, który po emocjonującej rywalizacji wygrały dzieci z Rutek. Atrakcją kończącą nasz festyn było przybycie członków Wolnej Grupy Motocyklowej Augustowsko – Suwalskiej i ich Przyjaciół. Goście zaprezentowali swoje wspaniałe motocykle oraz zaserwowali wszystkim chętnym dzieciom krótkie przejażdżki, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne zrealizowało projekt „Wakacje inne niż wszystkie-2012” w celu podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia wypoczynku dzieciom z Gminy Augustów w czasie letnich wakacji. Naszym działaniem objęta została ponad 50  grupa dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Projekt był kontynuacją idei organizowania wakacyjnego czasu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie.

Chcemy podziękować wszystkich, którzy włączyli się w realizację projektu , a w szczególności:

Wolnej Grupie motocyklowej Augustowsko-Suwalskiej i Przyjaciołom, jak również firmom:  Centrum Budowlanemu PH Koszewski E. i Wspólnicy S.J. , PPH Mieszalni  Pasz Netta II J. Granacki M. Granacki Sp.J. , Przedsiębiorstwu Transportowemu Necko sp. z o.o. , Zakładowi Piekarniczemu Jerzy Bernatowicz, Hurtowni Hasim Artykułów Sanitarnych i Metalowych. Zbigniew Chmielewski Jerzy Zyskowski Sp.J. , Pracowni Cukierniczej Augustyniak Polikarp i Lucyna, a także Placówce Terenowej KRUS w Augustowie oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Placowki

indianie

festyn

Motocyklisci


Serdecznie zapraszamy.

O naszych wakacjach w prasie: