maj 192013
 
Zmiana statutu i siedziby stowarzyszenia

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu stowarzyszenia oraz uchwałę o zmianie siedziby Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 15 marca 2013r. Zmiany w statucie naszego stowarzyszenia dotyczyły m.in. głównych celów działania. Obecnie celami Stowarzyszenia jest: propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno ? społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego. działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie [… poczytaj więcej]

maj 062013
 
Akcja 1%

    Zakończyła się procedura przekazywania 1% przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego. Urzędy przekazują kwoty, ale nie zawsze wiemy, kto jest darczyńcą. Dziękujemy z całego serca wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali przy składaniu PIT-U, przekazać  1% swojego podatku na cele statutowe Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego. Serdecznie dziękujemy. Będziemy informować Państwa cyklicznie o naszej bieżącej działalności, w tym również o tym, jak zagospodarowane zostały wpływy uzyskane z wpłat 1 procenta podatku. W bieżącym roku, środki pozyskane dzięki akcji 1% podatku planujemy [… poczytaj więcej]