mar 102014
 
Zaproszenie na Walne Zebranie

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS-u na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego, które odbędzie się w dniu 24 marca 2014r. o godz.14:30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek  Zygmunta Augusta 27.                                 Proponowany program Walnego Zebrania Członków 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2013r 5. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach [… poczytaj więcej]