Zespół staroobrzędowców Riabina

 

   RIABINA

   „RIABINA” z Boru koło Augustowa powstała w 1988 roku. Jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców Polsce. W skład zespołu wchodzi
sześć śpiewaczek urodzonychw podaugustowskich wsiach Gabowych Grądach i Borze. Śpiewają w zbliżonym do nowogrodzko – pskowskiego dialekcie języka rosyjskiego dawne pieśni weselne, ballady i korowody oraz pieśni rosyjskiego rodowodu. Zgodnie ze swoją tradycją, nie używają instrumentów muzycznych, także dawne tańce, korowody odbywają się wyłącznie przy akompaniamencie śpiewu.

 

Riabina wielokrotnie występowała z sukcesami na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych, m.in. w Kazimierzu nad Wisłą, w Rzeszowie, w Legnicy, w Węgorzewie, Mielniku, Ciechanowcu. W 2007 roku zespół wziął udział w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Rosyjskiej w Białymstoku. Został laureatem i pojechał
do Moskwy na I  Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rosyjskiej. W dniach od 16 do 23 października 2007 roku zespół wystąpił na kilku koncertach festiwalowych. „RIABINA” zdobyła I miejsce oraz duże zainteresowanie i uznanie publiczności.

 

W okresie od 10 do 13 września 2008 roku „Riabina” wzięła udział w III Międzynarodowym Festiwalu folklorystycznym „Pokrowskije kołokoła” w Wilnie, gdzie również zdobyła duży aplauz publiczności. Zespół 
w swoim dorobku posiada dwie płyty. Dużym osiągnięciem była wydana w roku 2000 pierwsza płyta pt. „PIEŚNI STAROOBRZĘDOWCÓW RIABINA”. Drugą płytę pt. „Riabina w styrawierskyj dziariewni” wydano w maju bieżącego roku, w ramach obchodów 20 lecia pracy twórczej zespołu. Koncert promocyjny płyty odbył się 20 czerwca 2008 roku w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

         Zespół działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie.
                                      Liderem Zespołu jest Zinaida Ancipow.

                  Skład Zespołu (od lewej):   MARTA   ANCIPOW, MARIA   JEFIMOW, IRENA   FOMIN, WIERA  JEWDOKIMOW, ANNA  JEFIMOW, ZINAIDA   ANCIPOW- kierownik zespołu.

 

Koncert zespołu RIABINA (suwalki.info )

Riabina – oblicze zespołu

W styrawierskyj dziariewni