Grudzień 2009

 

Zarząd Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego w porozumieniu z Wójtem Gminy Augustów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną, włączył się w działanie na rzecz pomocy powodzianom.

Stowarzyszenie zebrane środki finansowe przekazało, do jednej z najdotkliwiej poszkodowanej gminy powiatu tarnobrzeskiego- Gorzyce. Na wyposażenie Domu Ludowego w Zalesiu Gorzyckim, gdzie w czasie powodzi uległ zniszczeniu sprzęt min. stoliki, krzesła, półki, 2 komputery, telewizor rzutnik, magnetofon, lodówka, naczynia kuchenne, gry dla dzieci, stół tenis stołowy.

W czasie akcji pomocy powodzianom zebrano ogółem 4857,72 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem zł. 72/100.)

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zebrane pieniądze przekazało na wydzielone konto Stowarzyszenia Solidarnie dla Powodzian ? Program Wsparcia Dzieci i Młodzieży na Terenach Po Powodziowych Gminy Gorzyce: Bank Spółdzielczy w Zaleszanach, Nr konta: 78 9439 0007 2001 0000 0202 0003. Z dopiskiem Akcja 1 Zalesie Gorzyckie.

W siedzibie Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie wystawiona była skarbonka. Do naszej akcji zbiórki pieniędzy dołączyły się, także Sołectwa Gminy Augustów. Nasza akcja trwała od 7 czerwca do 30 czerwca 2010r.