Wystawa obrazów Bożeny Klimaszewskiej – 2009

 

Jednym z celów działania naszego stowarzyszenia jest  wspieranie i propagowanie dorobku kulturalnego naszej gminy. Stąd zrodził się  pomysł, by Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno ? Społeczne zorganizowało  wernisaż wystawy obrazów Bożeny Klimaszewskiej, który odbył się 11 grudnia 2009  roku w sali Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w  Augustowie.

Bożena Klimaszewska nie tylko maluje, pisze też wiersze,  które, licznie zgromadzeni uczestnicy wernisażu mogli poznać. Niektóre z nich  autorka zaprezentowała sama, inne czytały młode recytatorki. W czasie wernisażu  można było obejrzeć prezentację multimedialną całego dorobku artystycznego  malarki, która swojej pasji poświęciła większość życia.

Po spotkaniu, w którym uczestniczyło około 50 osób, można  było kupić obrazy. Podczas wernisażu znalazł się czas na rozmowę z malarką o  jej twórczości, a także degustację smakołyków pani Bożeny.  Zwiedzający zgodnie stwierdzili, że na wystawie panowała serdeczna i miła atmosfera.

Duży wkład w przygotowanie i organizację przedsięwzięcia  kulturalnego miał nasz partner – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno –  Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta. Chcemy podziękować  również Galerii Smaku z Augustowa za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku.

Augustów,  grudzień 2009r.