mar 312010
 

W dniu 30 marca 2010r.(wtorek) o godz. 10.00, odbyło się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno -Społecznego w Centrum Kultury Gminy Augustów, Żarnowo Drugie 16.  Na Walnym Zebraniu zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2009r. Przyjęty został, także Plan działania ASK-S na rok 2010. Walne Zebranie dokonało zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdania zostały zamieszczone na stronie Departamentu Pożytku Publicznego – kliknij!