Międzynarodowa wymiana młodzieży “We take the challenge”/ Podejmujemy wyzwanie/

 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w okresie ferii zimowych zrealizowało projekt “We take the challenge” z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna.

Zapraszamy do fotorelacji z Projekt “We take the challenge”

  1.  Fotorelacja nr 1. Projekt “We take the challenge”.
  2. Fotorelacja nr 2. Projekt “We take the challenge”.
  3. Fotorelacja nr 3. Projekt “We take the challenge”.
  4. Fotorelacja nr 4. Projekt “We take the challenge”.
  5. Fotorelacja nr 5. Projekt “We take the challenge”.
  6. Fotorelacja nr 6. Projekt “We take the challenge”.
  7. Fotorelacja nr 7. Projekt “We take the challenge”.
  8. Fotorelacja nr 8. Projekt “We take the challenge”
  9. Fotorelacja nr 9. Projekt “We take the challenge”
  10. Fotorelacja nr 10. Projekt “We take the challenge”

Międzynarodowa wymiana młodzieży “We take the challenge”/ Podejmujemy wyzwanie/

        Do współpracy w tegorocznym projekcie zaprosiliśmy grupę z Litwy „Zespół Folklorystyczny „Turgielanka” z Turgieli, z którymi do tej pory nie tworzyliśmy jeszcze działania w ramach Erasmus+ Chcemy otwierać się na partnerstwo europejskie oraz propagować możliwości, jakie daje udział w projektach Erasmus+. Chcemy, aby grupy litewskie, z którymi nawiązaliśmy współpracę mogły poznać jeszcze lepiej ten rodzaj inicjatywy europejskiej. Dzięki temu otwieramy się również na partnerstwo europejskie.

Kolejnymi bardzo ważnymi celami, które chcemy osiągnąć są przełamanie barier kulturowych, zwalczanie stereotypów oraz niwelowanie wzajemnych uprzedzeń. Jak wiadomo nie od dziś Polska i Litwa poróżniły się między sobą poprzez wydarzenia historyczne oraz podziały geograficzne. Niestety w naszym regionie bardzo widoczne jest wrogie nastawienie obu narodowości do siebie nawzajem, co przejawia się m.in. zamazywaniem polskich nazw miejscowości na tablicach i odwrotnie (tu za przykład może posłużyć polsko-litewska miejscowość Puńsk, w której takie incydenty mają nagminnie miejsce). Chcemy razem przekonać się, że nasze kultury są do siebie zbliżone i że razem możemy podejmować bardzo fajne aktywności. Wzajemnie będziemy obalać stereotypy jakie panują w naszych krajach i przekonamy się, jak podobne mamy wyzwania we współczesnym świecie. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami: brak miejsc w zawodzie na rynku pracy, bezrobocie, problemy społeczne, problemy w szkołach, relacje z rodziną. To wszystko łączy współcześnie oba nasze kraje. Dzięki inicjatywie podejmowanej w ramach Erasmus+ będziemy mogli dzielić się naszymi doświadczeniami w tych aspektach oraz znajdować właściwe rozwiązania. Jest to dla nas bardzo ważne przede wszystkim dlatego, że mamy świadomość, iż jesteśmy przyszłością Europy. Od naszego zaangażowania zależy jej przyszły kształt oraz kondycja gospodarcza i polityczna naszych krajów. Problemy z jakimi się borykamy będziemy przedstawiać w formach taneczno-teatralnych, dzięki czemu rozwiniemy zarówno umiejętności taneczne i teatralne, jak również kreatywność, która jest niezwykle ważna we współczesnym świecie. Trzeba mieć bowiem pomysł przede wszystkim na siebie, żeby zaistnieć w szkole, na rynku pracy lub żeby założyć własną firmę w przyszłości. Członkowie naszych grup pochodzą z wsi oraz małych miasteczek. Nie mamy tak szerokiej oferty kulturalnej w naszych miejscowościach, jaką mają mieszkańcy dużych miast (np. Warszawy czy Wilna).

Projekt ten jest po pierwsze zapewnieniem sobie nawzajem takiej oferty kulturalnej, a po drugie możliwością rozwijania umiejętności posługiwania się w języku angielskim. Język polski i litewski pochodzą z dwóch zupełnie innych rodzin językowych, dlatego język angielski jest podstawowym językiem, w którym się komunikujemy. W naszych miejscowościach nie mamy możliwości styczności z językiem angielskim na co dzień. Lekcje języka angielskiego dają nam jakieś umiejętności, ale nie są stycznością z językiem w rzeczywistych sytuacjach. Dzięki projektowi uczymy się posługiwać j. angielskim w sytuacjach codziennych, wyrażać nasze opinie i myśli.

Podsumowując i dodając, celami naszej inicjatywy są:

– Rozwój kultury i poszukiwanie wspólnych zależności kulturowych, poznanie innych kultur

– Przełamanie barier i stereotypów Litwinów o Polakach i Polakach o Litwinach

– Integracja europejska

– Omówienie wyzwań młodych ludzi we współczesnym świecie i odnalezienie odpowiednich rozwiązań

– Rozwój kreatywności poprzez wyrażanie emocji i myśli w formie taneczno-teatralnej

– Aktywność – Samodzielność i wzrost poczucia własnej wartości poprzez tworzenie projektu od początku do końca przez nas – ludzi młodych

– Uczenie się języka angielskiego w codziennych sytuacjach, umiejętność wyrażania w tym języku własnych myśli i opinii.