Wakacje 2015

 

Projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie  2015”

 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne po raz siódmy zorganizowało letni wypoczynek dzieciom w wieku 8-15 lat z terenu Gminy Augustów.  Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie 2015”, zrealizowaliśmy  w terminie od 3 do 14  sierpnia 2015 roku. Zajęcia odbywały się w  placówkach kultury na terenie Gminy Augustów  w Borze, Netcie Folwark, Żarnowie, Jeziorkach i Rutkach. Dzieci w czasie letnich wakacji przez dwa tygodnie sierpnia  pod opieką instruktorów aktywnie spędzały wakacyjny czas i nie narzekały na nudę. W tym roku naszym działaniem objęliśmy   około 80-cioro dzieciaków z naszej gminy.  Zorganizowaliśmy zajęcia sportowe, świetlicowe, plastyczne i  profilaktyczne. Naszym podopiecznym najbardziej spodobały się   zabawy integracyjne, często wymyślone przez nich samych. W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci miały zorganizowane pogadanki na temat bezpiecznych wakacji na wsi, które zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy w Suwałkach. PIP zorganizowała także konkurs ”Bezpieczne wakacje”.

W pierwszym tygodniu ,, Wakacji innych niż wszystkie 2015”  dzieci pojechały do Wioski Darów Lasów w Kopcu aby odwiedzić Króla Jagodowego i jego Jagodowe Królestwo. Następnym wyjazdem całej grupy była wycieczka do kina na film  „W głowie się nie mieści” , po seansie dopisała pogoda i  były wspólne lody. W drugim tygodniu dzieciom  zorganizowaliśmy atrakcyjny rejs katamaranem po Kanale Augustowskim.

Dwutygodniowe zajęcia podsumowaliśmy wyjazdem na festynem, gdzie dzieci zostały przywitane profesjonalnym pokazem działań strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach. Następnie  rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem ,, Bezpieczne wakacje ” i wręczenie nagród. Kolejnym punktem festynu był wystąp  dzieci z Żarnowa, które  przedstawiły inscenizację „Kuchenne rewolucje” , a dzieci z Rutek zaprezentowały umiejętności muzyczne.  Po występach dzieci, wszyscy udali się poczęstunek , który przygotowały panie ze Stowarzyszenia Rutki. Po przerwie odbył się mecz piłki nożnej, świetlic z Netty, Jeziork, Rutek , Boru, Żarnowa, który po emocjonującej rywalizacji wygrała drużyna „FC Gabowiacy”, drugie miejsce zajęło „ FC Netta”, a trzecie miejsce ex aequo „FC Żarnowiacy” i „FC Debeściacy”.    Po wspólnej zabawie w czasie festynu dzieci dopytywały się o wakacje w następnym roku. Postaramy się nie zawieść ich oczekiwań i w przyszłym roku po raz osmy zorganizować ,, Wakacje inne niż wszystkie”. Z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących w naszym projekcie  dzieci, która w tym roku liczyła już  80 osób. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie 2015” w celu podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia wypoczynku dzieciom z Gminy Augustów w czasie letnich wakacji. Projekt był kontynuacją idei organizowania wakacyjnego czasu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz GOK i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie. Chcemy podziękować wszystkich, którzy włączyli się w realizację projektu, a w szczególności: Bożenie Chmielewskiej wraz z Stowarzyszeniem w Rutkach, Markowi Sujata wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rutkach Starych., Stowarzyszeniu Jeziorki, Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach, Krix Bus Krzysztofowi Wyszyńskiemu w Augustowie, Ewie i Adamowi Janewicz z Wioski Darów Lasów. Zapraszamy na fotogalerię : https://www.facebook.com/media/set/set=a.1027653283914071.1073741874.220692997943441&type=3 

 

 

 

 

 

zajęcia 2015