cze 282010
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizuje program profilaktyczny dla dzieci z terenu Gminy Augustów. Zajęcia w ramach programu odbędą się w terminie od 28 czerwca 2010r do 10 lipca 2010 w godzinach od 9 do 15. Działaniem objęta zostanie grupa 19 dzieci w wieku od 10 do 15 lat.