mar 102014
 

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS-u na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego, które odbędzie się w dniu 24 marca 2014r. o godz.14:30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek  Zygmunta Augusta 27.

                                Proponowany program Walnego Zebrania Członków

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2013r

5. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2014

7. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad  Walnego Zebrania Członków

Prezes Zarządu

Ryszard Młodzianowski