maj 232015
 

      W sobotę 23 maja 2015, nasze stowarzyszenie wzięło  udział w Targach Ekonomii Społecznej w Augustowie. Targi służą promocji ekonomii społecznej, czyli biznesu nastawionego nie tyle na zysk, co na rozwój i aktywizację zawodową jego członków. Taką formę działalności prowadzą między innymi stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne. Podczas targów można poznać ich ofertę.

      Jednym z celów działania Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego jest propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego. Dzisiaj przy naszym stoisku można było podziwiać obrazy malarki Bożeny Klimaszewskiej z naszego stowarzyszenia.  Zwiedzający targi spontanicznie  nawiązywali rozmowę i zadawali dużo pytań, najczęściej zadawanym pytaniem skierowanym do  malarki było skąd czerpie inspirację  w swojej pracy twórczej? Bożena Klimaszewska odpowiadała  – maluję to co mnie otacza, dużo pomysłów przynosi las obok, którego mieszkam.

      W imieniu naszego stowarzyszenia dziękuję pani Annie Marii Kolenkiewicz, kierownik Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach za możliwość zaprezentowania naszej działalność podczas Targów.

                                                                                                                                                                                                                    Ryszard Młodzianowski -ASKS

DSC_0013 DSC_00015a DSC_0015 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0027 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036