wrz 102013
 

Niespełna tydzień pozostał do III Półmaratonu Augustowskiego. To już 15 września w niedzielę , reprezentować nas będzie Tomasz Tomaszewski. Bieganie to poczucie dobrze spędzonego czasu, lepsza forma fizyczna i psychiczna, liczymy na obecność naszych członków i sympatyków na starcie. w Biegu Charytatywnym, ?BIEGAJĄC POMAGAMY?? polega na ?zbieraniu przebiegniętych kilometrów?. Za każdy przebiegnięty kilometr przez każdą osobę, która stanie na starcie organizator nalicza 1zł do sumy, która zostanie rozdysponowana na wskazany cel. Zawodnicy zgłoszeni do biegu głównego automatycznie dołączają swoje kilometry do ogólnej puli. Osoby zgłoszone do biegu charytatywnego, naliczają przebiegnięty dystans na otrzymanych numerach startowych. Dołącz do wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/218144581683468/

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO ,,BIEGAJĄC POMAGAMY,,

IMPREZY TOWARZYSZĄCEJ BIEGOWI BUDIMEX PÓŁMARATON AUGUSTOWSKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator Biegu Charytatywnego:

a. Augustowskie Towarzystwo Pływackie,

b. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

16-300 Augustów, ul. mjr Sucharskiego 15, tel. 87 643 67 58

2. Cel Biegu: Charytatywnego:

a. Pozyskanie środków na pomoc instytucjom opiekującym się dziećmi i dzieciom

objętym długotrwałym leczeniem.

b. Popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy styl życia, oraz promocja aktywnego

wypoczynku poprzez uprawianie sportu.

3. Termin i miejsce:

a. Termin: 15 września 2013 roku.

b. Miejsce: Augustów, start na Rynku Zygmunta Augusta

c. Planowana godzina startu: 11.01

d. Biuro zawodów: Miejski Dom Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta

4. Zgłoszenia do biegu:

Zgłoszenia należy dokonać w biurze zawodów w dniu rozgrywania biegu (15 września) w

godz. 8.00-11.00

II. SPOSÓB ROZGRYWANIA BIEGU CHARYTATYWNEGO

1. Kategorie:

Bieg Charytatywny przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

BIEG GŁÓWNY- uczestnicy Budimex półmaratonu augustowskiego

(trasa 21,0975 km – 2 okrążenia).

BIEG CHARYTATYWNY – zgłoszone osoby

(trasa od 1 km do maks.10.5km ? 1 okrążenie).

2. Warunki uczestnictwa:

a. Bieg Charytatywny jest biegiem otwartym, bez opłaty wpisowej.

b. Uczestnikami Biegu Charytatywnego mogą być wyłącznie osoby dorosłe, które

najpóźniej do dnia 14 września 2013 roku ukończą 18 lat.

c. W Biegu Charytatywnym mogą startować wyłącznie osoby, którym na to pozwala stan

zdrowia.

d. Dokonując rejestracji, uczestnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o

stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. Należy mieć ze sobą dokument

potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji danych.

e. Po dokonaniu rejestracji osoby zgłoszone otrzymają pakiet startowy zawierający

specjalny numer startowy, na którym naliczane będą przebiegnięte kilometry, oraz

upominek niespodziankę.

3. Sposób naliczania kilometrów:

1. Trasa Biegu Charytatywnego jest oznakowana i wskazana będzie na mapce, do

odbioru w biurze zawodów.

? Na trasie biegu, co kilometr będzie stał wolontariusz, który będzie

kwitował dobiegnięcie do danego punktu specjalnym stemplem

podbijanym na numerze startowym każdego z uczestników.

? Uczestnik biegu może przerwać bieg w dowolnym momencie. Zaliczony

będzie ostatni pełny kilometr, przypieczętowany na numerze startowym.

? Po przerwaniu biegu uczestnik powinien zgłosić się z numerem do biura

zawodów, w celu dokonania podliczenia przebytego dystansu.

? Maksymalny dystans do przebycia w biegu charytatywnym wynosi

10.5 km (1 okrążenie trasy półmaratonu). Po jego przebiegnięciu

uczestnikowi doliczone zostanie 5zł specjalnego bonusu ? łącznie 15 zł

do ogólnej puli wszystkich biegnących.

2. Wyniki Biegu Charytatywnego zostaną ogłoszone po zakończeniu Biegu na stronie

internetowej.

3. Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas trwania imprezy.

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatorów i służb porządkowych.

2. Trasa Biegu Charytatywnego będzie oznakowana zgodnie z projektem zawartym na

mapce półmaratonu augustowskiego (oznakowane będą również kilometry).

3. Podczas Biegu Charytatywnego wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe

przypięte z przodu w widocznym miejscu.

4. Uczestnicy pokonujący dystans Biegu Charytatywnego w sposób niedozwolony

zostaną zdyskwalifikowani.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

wewnętrznych Organizatora Biegu Charytatywnego, także wyrażają zgodę na

wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich

zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i materiałów dźwiękowych przedstawiających

Uczestników Biegu Charytatywnego w katalogach oraz mediach, na stronach

internetowych, w gazetach.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

8. Półmaraton Augustowski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia,

które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy

wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Źródło : http://www.polmaraton.augustow.pl