lip 212018
 

     Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje letni wypoczynek dzieciom w wieku 8-14 lat z terenu Gminy Augustów. Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie 2018”, zrealizowaliśmy w terminie od 9 do 20 lipca 2018 roku. Zajęcia odbywały się w placówkach kultury na terenie Gminy Augustów w Netcie Folwark, Jeziorkach i Rutkach.   Dzieci w czasie letnich wakacji przez dwa tygodnie lipca pod opieką instruktorów aktywnie spędzały wakacyjny czas i nie narzekały na nudę. W tym roku naszym działaniem objęliśmy ponad 60-cioro dzieciaków z naszej gminy. Zorganizowaliśmy zajęcia profilaktyczne, świetlicowe, plastyczne i taneczne. Naszym podopiecznym najbardziej spodobały się zajęcia prowadzone przez instytucje, które włączyły się w nasze działanie. W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci oprócz wypoczynku miały zorganizowane pogadanki edukacyjne i profilaktyczne. Do naszego działania w tym roku dołączyło PKO Bank Polski/Oddział 1 w Augustowie, Powiatowa Komenda Policji w Augustowie oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Suwałkach. Dzieci w każdej z placówek miały zorganizowane warsztaty taneczne, poprowadzone przez panią Halinę Poźniakowską –kierownika zespołu „Bystry” z Augustowa.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszym Fanpage:

  1.  Fotorelacja nr 1. Zajęcia wakacyjne – „ Wakacje inne niż wszystkie 2018”
  2. Fotorelacja nr 2. Zajęcia wakacyjne – „ Wakacje inne niż wszystkie 2018”