wrz 032017
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne pragnie z całego serca podziękować zespołom: The Boars Band i Sonder oraz Maciejowi Kondrackiemu za dzisiejszy koncert charytatywny. Słowa podziękowania kierujemy, także do Regionalnego Centrum Rekreacji Kaktusik w Augustowie, za możliwość zorganizowania naszej imprezy oraz Maciejowi Straszyńskiemu za udostępnienie nagłośnienia i pomoc w przeprowadzeniu imprezy. Szczególne podziękowania, przesyłamy wszystkim uczestnikom, którzy swoją bezinteresowną pomocą, poświęceniem czasu i energii przyczynili się do zorganizowania zbiórki pieniędzy w ramach „II Kwesty im. Kacpra – Pomoc dla Przyjaciół z Oddziału Onkologii’’. Jesteśmy przeszczęśliwi, że w tak krótkim czasie, dzięki Waszej ofiarności, w dniu dzisiejszym udało nam się zgromadzić 1 524,56 złotych na pomoc dzieciom z oddziału okolicznego w Białymstoku. Jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

Fotorelacja z Koncertu