lis 242017
 

Kampania „Biała Wstążka” Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet!

W dniu 25 listopada i przez kolejne 16 dni pokażmy swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

Kampania „Biała Wstążka” jest największą na świecie inicjatywą, mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet; prowadzona jest już w ponad 55 krajach. Noszenie białej wstążki jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W Gminie Augustów Kampania „Biała Wstążka” odbywa się po raz pierwszy. Chcemy, aby włączyła się do niej młodzież, jak również nauczyciele, instytucje, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Augustów.

W ramach 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne z uczniami szkół z terenu gminy Augustów na temat Kampanii „Biała Wstążka”. 28 listopada 2017 roku odbędzie się konferencja pn. „Współpraca interdyscyplinarna szansą na przetrwanie rodziny”, w ramach której poruszane zostaną takie tematy jak:

  1. Dziecko w rodzinie uwikłanej w przemoc – konsekwencje rozwojowe;
  2. O potrzebie i możliwościach pracy z osobami stosującymi przemoc;
  3. Interdyscyplinarny wymiar pomocy rodzinie.4scbw8u7k68w2824d4scbw8u7k68w2824d4scbw8u7k68w2824d