lis 082021
 

       Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt „Nie poddaj się” w ramach programu Erasmus + Akcja 1, Mobilność edukacyjna Wymiana Młodzieży.

       Projekt „Nie poddaj się” był wynikiem współpracy dwu grup: polskiej i słowackiej. Grupę polską stanowili członkowie augustowskiego  zespołu „Bystry” 20 osób i  2 liderów, natomiast grupę słowacką członkowie Zespołu Folklorystycznego „ONDALIK” z Depalovic także 20 osób i  2 liderów. Głównym punktem projektu było spotkanie dwóch na działaniach projektowych w widowiska woklano-tanecznego „NIE DAJ SIĘ”., urokliwej miejscowości w okolicach Polańczyka.

Projekt  powstał z inicjatywy ludzi młodych. Zauważyli oni, że zagrożenia współczesnego społeczeństwa min. uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz innych szkodliwych łatwo dostępnych substancji psychotropowych,  wypaczają poczucie czasu, zagrażają zdrowiu i życiu  i ograniczają rozwój psychofizyczny młodego człowieka.

 

   Głównymi działaniami projektowymi były warsztaty teatralne i taneczne, dzięki którym młodzież stworzyła widowisko teatralno – taneczne „Nie daj się”, które przedstawiła mieszkańcom Średniej Wsi oraz okolicznym mieszkańcom.

Młodzi ludzie w swoich działaniach wykorzystali: prezentacje, burze mózgów, energizery, gry integracyjne, plakaty, tablice, etc. Wspólnie wypracowali w sobie postawy motywacyjne, rozwinęli kompetencje społeczne, językowe, organizacyjne i logistyczne, rozwinęli kreatywność, uczyli się poprawnych postaw tolerancji i otwartości na inne kultury.

     Wykorzystując swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne młodzież pobudziła siebie samych i odbiorców do refleksji nad postępowaniem aby zapobiegać uzależnieniom. Wzbudziła empatię oraz chęć motywowania siebie i innych do podjęcia działań mających na celu rozwój osobisty, a także zachowań asertywnych bez wspomagania się używkami. Dzięki projektowi młodzi ludzie rozwinęli swoje zainteresowania, pozbyli się barier językowych, nauczyli się poprawnego argumentowania i wyrażania swoich myśli. Poza tym, uczestnicy zwiedzili urokliwe Polskie Bieszczady, poznali zabytki, oraz nawiązali nowe kontakty z rówieśnikami.

            Nasze działania projektowe  zaprezentowaliśmy online, w czasie relacji mogliśmy zebrać informację na temat jakości i adekwatności osiągniętych wyników. Ewaluacja to najlepszy sposób na to, aby sprawdzić, czy projekt odpowiadał na faktyczne potrzeby danej grupy osób i został zrealizowany poprawnie. Pomaga również podnieść jakość przyszłych inicjatyw. W trakcie badania można też znów czegoś nowego nauczyć aby zidentyfikować słabsze punkty, by w przyszłości je ulepszyć. Efekty relacji online przerosły nasze oczekiwania, promocja dotarła do setek odbiorców.

    Udział w projekcie zwiększył u młodych ludzi poczucie przynależności europejskiej, tożsamości narodowej, nauczy szacunku wobec innych kultur, zwiększy naszą motywację do działania na poziomie międzynarodowym.

 Zapraszamy na stronę naszego projektu: Nie poddaj się

 

                                                                                                       Uczestnicy projektu.