sie 202010
 

W miesiącu sierpniu 2010r na konto Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego, na pomoc powodzianom wpłynęło 160,00 złotych, ze zbiórki pieniędzy.  Kwota ta została przelana na konto: Stowarzyszenia Solidarnie dla Powodzian-Program Wsparcia Dzieci i Młodzieży na Terenach Po Powodziowych Gminy Gorzyce. ASK-S  na wyposażenie Domu Ludowego w Zalesiu Gorzyckim do 19-08-2010r. przekazało ogółem 5 017,72 złotych.