sty 242018
 

   Augustowskie Stowarzyszanie Kulturalno-Społeczne w okresie ferii zimowych rozpocznie realizację projektu Erasmus + : „No borders, brother!” / „Bez granic, bracie!”

schowek01

      Projekt „No borders, brother!” to wspólna inicjatywa dwóch krajów: Polski i Słowacji, w której udział weźmie 36 młodych osób w wieku 13-17 lat wraz z 4 liderami. Uczestnikami są członkowie zespołów tańca i grup teatralnych. Uczestnicy są młodzieżą z mniejszymi szansami. Nasz projekt będzie składał się z 2 faz: wymiany młodzieży w Murzasichle w dniach 27.01-03.02.2018 r. i fazy końcowej tj. rozpowszechniania rezultatów.

    Jako młodzi ludzie żyjemy w niełatwych czasach. Rodzice, którzy powinni być mentorami i przyjaciółmi dla swoich wkraczających w dorosły wiek dzieci, nie mają dla nich czasu, podążają za swoją karierą. Przez to dzieci czują się samotne i opuszczone, a wolny czas zapełniają cyberprzestrzenią, w której co minutę dociera do nich setki informacji. W Internecie, najbardziej popularnym teraz źródle wiedzy o świecie, młodzi natykają się na wulgarne komentarze, zachęty do przemocy, zadawania bólu zarówno fizycznego jak i psychicznego drugiemu człowiekowi oraz do łamania prawa. Wymienione wyżej negatywne zjawiska są jeszcze bardziej widoczne wobec wydarzeń ostatnich lat, jak np. napływu uchodźców i emigrantów z Bliskiego Wschodu do Europy, czy tez sytuacji w naszym kraju, gdzie trwają przepychanki polityczne, a Europa Zachodnia wyraża wobec rządów w Polsce nieprzychylne opinie. Najłatwiejszym celem manipulacji mediów i polityków stają się więc ludzie młodzi, którzy nie są jeszcze na tyle dojrzali emocjonalnie, ani nie znają na tyle historii, zaplecza politycznego, kultury, aby właściwie utożsamiać się ze swoim krajem oraz wyrobić własne zdanie na tematy polityczne. Są zatem kierowani niepopartymi praktyką negatywnymi stereotypami, na czym szczególnie cierpią cudzoziemcy. Wśród nas, jak się okazało, nie ma osoby, która choćby raz nie była świadkiem któregoś z przejawów dyskryminacji czy agresji wobec osób innej kultury czy wyznania. Jako młodzi ludzie jesteśmy tym zjawiskiem zaniepokojeni i chcemy dyskutować na ten temat oraz przeciwdziałać negatywnym zachowaniom. Naszym celem jest więc sprzeciw i stworzenie swego rodzaju manifestu wobec obecnej sytuacji w Europie. W tym celu wykorzystamy warsztaty teatralne z elementami tańca. Chcemy manifestować swoje poglądy nie poprzez demonstracje, krzyki czy uliczne bójki, ale przez gesty, mimikę, ruch sceniczny i taniec.

    Dzięki tym działaniom zarówno realizujemy swoje pasje, potrzeby, ale też wypowiadamy się na różne tematy za pomocą własnych środków artystycznego przekazu. Teatr i taniec pozwolą nam rozwinąć umiejętność wyrażania i interpretacji dobrych i złych emocji, pracy w grupie, nauczy nas walczyć z dyskryminacją, rasizmem, nietolerancją, ksenofobią oraz pozwoli na zapobieganie negatywnym stereotypom, promowanie integracji europejskiej, międzykulturowego dialogu, uzyskanie wiedzy o innych krajach, kulturach – są to nasze priorytety. Naszym głównym celem projektowym jest stworzenie spektaklu teatralnego z elementami tańca, który skłoni naszych odbiorców do prawdziwej refleksji na temat zachowania swojego i swojego otoczenia wobec innych kultur czy religii, a przez to do otwarcia ich na dialog, tolerancję i zrozumienie wobec innych. Według nas realizowany przez nas projekt wpisuje się bardzo dobrze w ramy i cele programu Erasmus+ oraz tej akcji. Projekt został zainicjowany i jest realizowany przez młodzież i ma na celu zaspokojenie ich potrzeb i rozwijanie ich pasji. Działanie będzie realizowane przy wykorzystaniu metod edukacji poza formalnej, wspiera podnoszenie kluczowych umiejętności i kompetencji, angażuje ludzi młodych z mniejszymi szansami (szczególnie na tle ekonomicznym), uczy pracy w grupie, dialogu międzykulturowego, rozwija kreatywność oraz promuje wartości europejskie takie jak: tolerancja, szacunek, działanie przeciw agresji, ksenofobii i rasizmowi. Teraz młodzież co raz częściej jest obojętna na kulturę własnego kraju, nie mówiąc już o kulturach obcych. Właśnie dlatego naszym głównym celem i zadaniem jest dyskusja międzynarodowa i międzykulturowa oraz wyrażenie sprzeciwu wobec negatywnych zjawisk. Wspólnie stworzymy własny manifest. W tym celu wykorzystamy techniki teatralne i taneczne.

   W trakcie projektu naszymi metodami pracy poza formalnej będą m.in.: praca w grupach, gry i zabawy integracyjne, gry terenowe, warsztaty teatralne i taneczne, dyskusje, burze mózgów, prezentacje, energizery itd. Młodzież biorąca udział w działaniu zdobędzie nową wiedzę, umiejętności, kompetencje potrzebne w życiu, zawiążą nowe przyjaźnie, staną się bardziej świadomymi obywatelami zarówno swoich krajów, jak i Europy. Dzięki projektowi chcemy zachęcać naszych rówieśników, i nie tylko, do dyskusji i refleksji nt. negatywnych zjawisk: ksenofobii, rasizmu, przemocy, agresji, niechęci wobec innych kultur i religii, oraz do sprzeciwu i przeciwdziałania takim sytuacjom.