lip 212014
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje wypoczynek dzieciom w wieku 8-15 lat z terenu Gminy Augustów.  Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie 2014″, zrealizowaliśmy  w terminie od 7 do 19 lipca 2014 roku. Zajęcia odbywały się w  placówkach kultury na terenie Gminy Augustów (GOK w Żarnowie, Świetlica i Biblioteka w Netcie Folwark, Biblioteka w Rutkach i Świetlica w Jeziorkach).  Grupa  około 70 dzieci z Gminy Augustów  pod opieką instruktorów aktywnie spędzała wakacyjny czas. W czasie dwutygodniowych półkolonii dzieci nie narzekały na nudę. Pod opieką instruktorów i pracowników kultury aktywnie spędziły wakacyjny czas, brały udział min. w zajęciach sportowych, zajęciach z edukacji regionalnej, grach komputerowych i zabawach integracyjnych, zajęciach plastycznych. W czasie trwania półkolonii dzieci miały zorganizowane pogadanki na temat bezpiecznych wakacji na wsi, które zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy w Suwałkach i KRUS w Augustowie. PIP zorganizowała także konkurs ,, Bezpieczne wakacje na wsi”. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas festynu w Jeziorkach na zakończenie naszego działania. W pierwszym tygodniu ,, Wakacji innych niż wszystkie 2014?  dzieci pojechały do Płociczna na przejażdżkę kolejką wąskotorową po Parku Wigierskim, a na zakończenie pierwszego tygodnia półkolonii pojechaliśmy do Augustowa. Augustowskie Towarzystwo Kajakowe przygotowało nam spotkanie  z Piotrem Markiewiczem ( brązowy medalista olimpijski z Atlanty i dwukrotny mistrz świata z 1995). 15 lipca cała grupa spotkała się w kinie na filmie:  Jak wytresować smoka 2 , po seansie dopisała pogoda i  były wspólne lody. W drugim tygodniu uczestnicy półkolonii mieli zorganizowany atrakcyjny rejs statkiem w  dolinę Rospudy.

Dwutygodniowe zajęcia podsumowaliśmy festynem, w czasie którego rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje na wsi? . Odbył się także mecz piłki nożnej, świetlic z Netty, Jeziork, Rutek i Żarnowa, który po emocjonującej rywalizacji wygrały dzieci z Netty. Po wspólnej zabawie w czasie festynu dzieci dopytywały się o wakacje w następnym roku. Postaramy się nie zawieść ich oczekiwań i w przyszłym roku po raz siódmy zorganizować ,, Wakacje inne niż wszystkie”. Z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących w naszym projekcie  dzieci, która w tym roku liczyła już prawie 70 osób. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie 2014? w celu podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia wypoczynku dzieciom z Gminy Augustów w czasie letnich wakacji. Projekt był kontynuacją idei organizowania wakacyjnego czasu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie. Chcemy podziękować wszystkich, którzy włączyli się w realizację projektu, a w szczególności: Stowarzyszeniu Jeziorki, Stowarzyszeniu Rutki,  Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach oraz Placówce Terenowej KRUS w Augustowie i Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie i Augustowskiemu Towarzystwu Kajakowemu.

Fotogaleria: