lip 022018
 

 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno -Społeczne zaprasza  absolwentów szkoły podstawowej, klas III-IV do  uczestnictwa w Projekcie „WAKACJE INNE NIŻ WSZYSTKIE”. Termin : 09.07.2018 ( poniedziałek) – 20.07.2018 ( piątek) w godzinach 9:00—13:00

W programie  przewidziane są min.: zajęcia sportowe, wyjazdy integracyjne  (  2 wycieczki), zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, karaoke, zajęcia kulinarne, zabawy dydaktyczne oraz festyn kończący wakacje.

Zajęcia organizowane będą w :

Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów : Filia Netta Folwark i Filia  Rutki  oraz Świetlica w Jeziorkach

Współorganizatorzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, GKRPA w Augustowie,

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy

Augustów w Żarnowie,

Stowarzyszenie Rutki