lut 152020
 

    Od dnia 7 października 2019 do 30 stycznia  2020r. w  Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie odbyła się akcja „Słoneczna Szósteczka dla Julci”. Jej celem było wsparcie chorego dziecka. Julka przed chorobą uczęszczała do naszego przedszkola, do grupy Biedronki.

Dziękujemy wszystkim za szczodrość i wielkie serce.

Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej:

„Słoneczna Szósteczka dla Julci”

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi…”

Jan Paweł II

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość

– DZIĘKUJEMY !

Dyrekcja, grono pedagogiczne Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Julci.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym w nasza akcję- bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia kiermaszu bożonarodzeniowego ,,Słoneczna Szósteczka dla Julci ” w dniach 5 i 13 grudnia 2019r.

Razem udało się nam zebrać kwotę 2250, 64 zł. Zebrane pieniądze poprzez Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w Augustowie zostały przekazane rodzicom Julci na dalszą rehabilitację i leczenie.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

                                                                                     Dziękujemy

                                                                                                   Nie zawiedliście…