cze 252012
 

Wakacje inne niż wszystkie-2012

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne od 2009 roku organizuje wypoczynek dzieciom w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Augustów. Projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie-2012″, realizowany w terminie od 23 lipca do 4 sierpnia 2012 roku, będzie kontynuacją idei organizowania wakacyjnego czasu . Miejscem spotkań będzie: Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie, Świetlica Wiejska w Netcie Folwark, Świetlica Wiejska w Borze i Biblioteka Publiczno-Szkolna w Rutkach. Dzieci pod opieką instruktorów i pracowników kultury będą aktywnie spędzać czas.

W programie przewidziane są min.:

  • zajęcia sportowe,
  • gry i zabawy komputerowe,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • wykonanie prac plastycznych na konkurs,
  • pogadanka na temat podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku,
  • wyjazdy integracyjne,
  • festyn podsumowujący nasz projekt.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do tych placówek w celu potwierdzenia udziału w wakacjach do dnia 15 lipca 2012r.