sie 052013
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje wypoczynek dzieciom w wieku 8-15 lat z terenu Gminy Augustów.  Projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie-2013″, zrealizowaliśmy  w terminie od 22  lipca do 3 sierpnia 2013 roku. Zajęcia odbywały się w  placówkach kultury na terenie Gminy Augustów (GOK i GBP w Żarnowie, Świetlica i Biblioteka w Netcie Folwark, Biblioteka w Rutkach i Świetlica w Jeziorkach). Dzieci pod opieką instruktorów i pracowników kultury aktywnie spędziły wakacyjny czas, brały udział min. w zajęciach sportowych, zajęciach z edukacji regionalnej, grach i zabawach komputerowych i ruchowych, zajęciach plastycznych. W czasie trwania półkolonii dzieci miały zorganizowane pogadanki na temat bezpiecznych wakacji na wsi, które zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy w Suwałkach i KRUS w Augustowie. PIP zorganizowała, także konkurs ,, Bezpieczne wakacje na wsi”, podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas festynu na zakończenie naszego działania. W czasie trwania ,, Wakacji innych niż wszystkie-2013?,  kolejną atrakcją był wyjazd do kina na film ,,Minionki rozrabiają ? . Dzieci miały zorganizowaną, także wycieczkę do Twierdzy Osowiec, z której wróciły zadowolone , był to świetny odpoczynek na łonie przyrody i przy okazji lekcja historii. W piątek 2 sierpnia uczestniczyły w nieśpiesznej, urzekającej podróży do świata historii Mazur i kolejnictwa. 100-letnią Ełcką Kolejką Wąskotorową rozpoczęły podróż na trasie Ełk – Sypitki. Na stacji w Sypitkach, uczestnicy wycieczki na wspólnym ognisku upiekły kiełbaskę i zrelaksowały się w otoczeniu pięknej przyrody. Po powrocie do Ełku dzieci udały się do Skansenu pszczelarskiego,  zobaczyły unikalne barcie czyli ule zrobione z pni drzew, a także ule wyrzeźbione przez ludzi. Dwutygodniowe zajęcia podsumowaliśmy Festynem z mnóstwem atrakcji. Podczas festynu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje na wsi” . Odbył się także turniej świetlic z Netty, Jeziork, Rutek i Żarnowa, który po emocjonującej rywalizacji wygrały dzieci z Rutek. Największym zainteresowaniem i aplauzem cieszyły się występy na scenie przygotowane przez dzieci, opowiadające o wakacjach i swoich miejscowościach. Po wspólnej zabawie w czasie festynu dzieci dopytywały się o wakacje w następnym roku. Postaramy się nie zawieść ich oczekiwań i w przyszłym roku po raz szósty zorganizować ,, Wakacje inne niż wszystkie”. Z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących w naszym projekcie  dzieci, która w tym roku liczyła już ponad 60 osób. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie-2013″ w celu podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia wypoczynku dzieciom z Gminy Augustów w czasie letnich wakacji. Projekt był kontynuacją idei organizowania wakacyjnego czasu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie. Chcemy podziękować wszystkich, którzy włączyli się w realizację projektu, a w szczególności: Bankowi BGŻ Oddział  w Augustowie,  Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach oraz Placówce Terenowej KRUS w Augustowie.

Zajęcia  w placówkach – galeria: