lip 022017
 

Augustowskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Augustowie organizuje projekt „ Wakacje inne niż wszystkie 2017”. Dziewięć lat wstecz zaczynaliśmy przedsięwzięcie mające na celu zapewnienie wypoczynku dzieci z terenu Gminy Augustów. Zaczynaliśmy skromnie, w pierwszym roku naszego działania zapewniliśmy zajęcia wakacyjne dla 15 osobowej grupy dzieci z terenów wiejskich, gdzie dzieci mają ograniczone możliwości na ciekawe spędzenie wakacji. W tym roku nasza grupa dzieci, która bierze udział w zajęciach składa się z ponad 90-ro dzieci. Zajęcia odbywają się w placówkach kultury na terenie Gminy Augustów (CK i B w Żarnowie i  Filia w Netcie Folwark, oraz Świetlica w Rutkach i  Jeziorkach). W pierwszym tygodniu dzieci mogły skorzystać z dwóch  wycieczek. Był rejs statkiem i odwiedziliśmy augustowskich strażaków . Nasi podopieczni zwiedzali budynek Państwowej Straży Pożarnej  oraz wysłuchali prelekcji o bezpieczeństwie, w ramach działań bezpieczne wakacje.

Zapraszamy do fotorelacji z pierwszego tygodnia naszego działania:

Wycieczka do Straży Pożarnej

Rejs statkiem