mar 222011
 

22-03-20
W dniu 22 marca 2011r.(wtorek) o godz. 12.00, odbyło się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno ? Społecznego w Centrum Kultury Gminy Augustów, Żarnowo Drugie 16. Na Walnym Zebraniu zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2010r. Przyjęty został, także Plan działania ASK-S na rok 2011.
Sprawozdania zostały zamieszczone na stronie Departamentu Pożytku Publicznego kliknij ! tutaj: AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE