mar 112016
 

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASK-S na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego , które odbędzie się w dniu 21 marca 2016r (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta
Proponowany program Walnego Zebrania Członków
1. Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2015r
4. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2016
5. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków
6. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania CzłonkówWALNE ZEBRANIE