mar 142017
 

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASK-S na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego , które odbędzie się w dniu 25 marca 2017r (sobota) o godz. 10. 00 w  sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek  Zygmunta Augusta 27.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2016r
  4. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2017
  5. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków
  6. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

        Augustów,10 marzec 2017 r                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                                                  Ryszard Młodzianowski 

walne-zebranie