paź 292009
 

W dniu 29 października 2009r odbyło się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego w Centrum Kultury Gminy Augustów, Żarnowo Drugie 16, na którym uchwalono proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego.