mar 092012
 

     Pragnę poinformować, że, 23 marca 2012r. o godzinie 1400w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27. Odbędzie się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego. Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia: e-mail asks05@interia.pl