cze 152011
 

W najbliższym czasie zmieni się adres strony internetowej ASK-S. Informacje o nas będą na www.asks.pl

 

 

Członkowie Augustowskiego Stowarzyszenia  Kulturalno- Społecznego

Pragnę poinformować że, 9 lipca 2011r. o godzinie 1000
w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Augustowie ,ul. Rynek
Zygmunta Augusta 27. odbędzie się Walne Zebranie członków Augustowskiego
Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego. Bardzo proszę o potwierdzenie
przybycia: e-mail asks05@interia.pl

Porządek Obrad

 

  1. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i sekretarza.
  3. Przyjęcie sprawozdań z działalności w okresie 2- letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  5. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu – Ryszard Młodzianowski