cze 112011
 

Żarnowo Drugie, 15.06.2011r

 

Członkowie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego

Pragnę poinformować że, 9 lipca 2011r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Augustowie ,ul. Rynek Zygmunta Augusta 27. odbędzie się Walne Zebranie członków Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego. Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia: e-mail asks05@interia.pl

Porządek Obrad

  1. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i sekretarza.
  3. Przyjęcie sprawozdań z działalności w okresie 2- letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  5. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Prezes Zarząd- Ryszard Młodzianowski