zmiana statutu

maj 192013
 
Zmiana statutu i siedziby stowarzyszenia

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu stowarzyszenia oraz uchwałę o zmianie siedziby Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 15 marca 2013r. Zmiany w statucie naszego stowarzyszenia dotyczyły m.in. głównych celów działania. Obecnie celami Stowarzyszenia jest: propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno ? społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego. działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie [… poczytaj więcej]