maj 062016
 

Biblioteka w Netcie Folwark i Augustowskie Stowarzyszanie Kulturalno-Społeczne zaprasza  do udziału w Konkursie literackim

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

§1

Prace konkursowe: utwory literackie – np. wiersz, opowiadanie, esej.

§2

Czas trwania Konkursu: od 6  do 31 maja 2016 r.    Prace konkursowe podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, wiek uczestnika.  Należy dostarczyć     do      Biblioteki w Netcie Folwark lub wysłać pocztą elektroniczną: asks05@interia.pl   lub bibliotekanetta@interia.pl    do 31 maja 2016 r.

§3

        Nagrodami w Konkursie są książki. Przewidziana jest jedna nagroda główna w dwóch grupach wiekowych, (I – do lat 15; II – powyżej lat 15). Nagrody zostaną     wręczone osobiście lub wysłane pocztą w terminie i miejscu uzgodnionym przez       bibliotekę i        zwycięzców. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej mailem lub telefonicznie w    terminie tygodnia od dnia zakończenia Konkursu.

§4

        Spośród nadesłanych prac konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze    zwycięzcę, którego praca konkursowa będzie według oceny Komisji Konkursowej najbardziej      oryginalna,    wartościowa artystycznie i językowo. Zwycięska praca   zostanie opublikowana na stronie internetowej Biblioteki i Stowarzyszenia.

§5

   Poprzez nadesłanie pracy uczestnik wyraża zgodę: Na wzięcie udziału w Konkursie na  warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, na przetwarzanie podanych przez      siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997      Nr 133 poz. 883) przez       Organizatora     w zakresie niezbędnym dla        przeprowadzenia            niniejszego    Konkursu, opublikowanie imienia, nazwiska i         miejscowości  zamieszkania w publikacjach Organizatora, a także w Internecie.

komnkurs literacki