kwi 302023
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne wraz ze słowackim Stowarzyszeniem ONDALIK z Dapalovce jest realizatorem projektu pn. „Logujemy się do życia” z programu Erasmus+. Priorytetem tego projektu jest przede wszystkim nauka komunikacji międzyludzkiej i współpracy, ale także określenie relacji młodzieży po pandemii, znalezienie przyczyn takiego stanu rzeczy i wypracowanie rozwiązań, które pomogą w budowaniu nowych relacji, we włączaniu społecznym. 50 młodych ludzi, w tym 25 Polaków i 25 Słowaków w dniach 02-09.01.2023 roku podczas Wymiany Młodzieży w Poroninie realizowała zaplanowane wcześniej działania.

Młodzież dzięki działaniom projektowym uczyła się jak efektywnie budować relacje z innymi ludźmi, a następnie jak się poprawnie komunikować – wypracowywała metody skutecznej komunikacji (szczególnie face-to-face) między ludźmi, między sobą, młodzieżą, w życiu codziennym. Nabywała umiejętności skutecznej współpracy i komunikacji w grupach. Nabywała wiedzę na temat zagrożeń związanych z kontaktem wirtualnym oraz umiejętności radzenia sobie z nimi i reagowania na nie. Co więcej zdobywała wiedzę na temat zjawiska depresji wśród młodych ludzi, związanej z odizolowaniem, wyłączeniem społecznym, nabywała umiejętności identyfikacji objawów tej choroby i komunikacji z takimi osobami. Wypracowywała w sobie postawę empatii wobec osób dotkniętych depresją i/lub wykluczeniem społecznym. Przy tym, rozwijała kompetencje językowe, społeczne, organizacyjne, informatyczne i cyfrowe oraz doskonaliła umiejętności aktorskie i taneczne.

Jako jedno z działań projektowych młodzież przeprowadziła happening „Koło Fortuny” w dwóch miejscach na Krupówkach – stworzyła koła, do którego zakręcenia zachęcała po 2 przechodniów. Wylosowali oni m.in. zapytanie drugiej osoby o najlepsze wydarzenie z tego dnia, uśmiech od drugiej osoby, uścisk dłoni drugiej osoby, przytulas, etc. W podziękowaniu za udział w zabawie młodzi ludzie rozdawali naklejki z hashtagiem projektowym, który stworzyli przed rozpoczęciem głównych działań.

Kolejnym działaniem projektowym podczas wymiany był Flashmob, który młodzież przygotowała i przeprowadziła na Krupówkach. W ten sposób zamanifestowała, że młodzi, potrzebują kontaktu z innymi, komunikacji, takiej prawdziwej i żywej, potrzebują nawiązywania relacji, by zapobiegać wykluczeniu społecznemu, co w konsekwencji doprowadza do depresji. Poza tym, Flashmob nagrała, a następnie „puściła” w Internecie do promocji viralowej.

Nie mniej ważnym działaniem projektowym było przygotowanie broszury w formie poradnika na temat depresji, a następnie dystrybuowanie go wśród rówieśników.

Na koniec wymiany uczestnicy działań projektowych podsumowali swoją pracę otrzymując Yuothpass oraz ustalili tematykę następnego projektu.

Więcej o działaniach projektowych można zobaczyć na naszym Instagramie i TikToku oraz https://www.facebook.com/erasmusasks

Koordynator i realizatorzy projektu „LOGUJEMY SIĘ DO ŻYCIA”