wrz 032016
 

Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w sierpniu 2016 r. zrealizowało projekt „Slavic people for culture / Słowianie dla kultury” z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna. Głównym celem projektu było wzajemnie zapoznanie się z kulturą i tradycjami  swoich krajów.  Młodzież z Gminy Augustów w wieku 13-17 lat,  zaprosiła rówieśników z Czech, aby wspólnie poznać się i pożytecznie spędzić wakacyjny czas. W projekcie łącznie wzięło udział 40 osób. Dzięki projektowi uczestnicy mieli możliwość poznania swoich odmiennych kultur. Uczestnicy projektu spędzili ze sobą osiem dni w ośrodku wypoczynkowym w Lisewie.  Poprzez zajęcia integracyjne i chorograficzne, młodzież  poznała się wzajemnie i dowiedziała się jakie są między nimi podobieństwa i różnice.     Jesteśmy narodami słowiańskimi, mamy wspólne korzenie, ale dzieli nas duża odległość geograficzna i zupełnie inna historia na przestrzeni dziejów. Celem naszego projektu była, także możliwość skonfrontowania dwóch kultur, czeskiej i polskiej, znalezienia w nich podobieństw i różnic, aby wypracować wspólny mianownik. Przez wspólny projekt pokazaliśmy, że kraje, które, jak głoszą legendy, pochodzą od tych samych przodków, darzą siebie wzajemnym szacunkiem.

Uczestnicy poprzez udział w projekcie zdobyli wiedzę na temat pieśni i tańca ludowego oraz dawnych zwyczajów związanych ze żniwami. Poprzez różnorodność zajęć począwszy od zbierania informacji, a następnie  prezentacja i wystąpienia publiczne w formie prowadzenia zajęć, naukę kroków tanecznych, przyśpiewek ludowych, burzę mózgów, analizę słownictwa i wspólne kreatywne tworzenie choreografii, uczestnicy poznali nowe doświadczenia i umiejętności. Ważnym elementem było znalezienie podobieństw w  słownictwie języka polskiego i czeskiego, oraz zdobycie umiejętność komunikacji werbalnej w języku angielskim.

Nasz projekt zakończył się wspólnym występem taneczno-muzycznym dla mieszkańców Augustowa, młodzież pokazała, iż pomimo takiej odległości geograficznej między Czechami, a Północno-Wschodnią Polską, że kulturowo jesteśmy bardzo do siebie podobni, ponieważ jesteśmy krajami słowiańskimi. Nasz projekt był zrealizowany ze środków z programu Erasmus+. Dzięki realizacji projektu „Slavic people for culture / Słowianie dla kultury” uczestnicy nabyli wiele umiejętności praktycznych przydatnych w życiu codziennym w szkole, a później w pracy tj. prezentacje, myślenie logiczne i analityczne, wystąpienia publiczne, pozyskiwanie informacji, organizację czasu. Społeczność na poziomie lokalnym i regionalnym dowiedziała się, jakie są stereotypy między Polakami a Czechami i jak to się ma do rzeczywistości. Da to obraz zupełnie innej kultury i wykształci wzajemne poszanowanie i tolerancję kultur.

Zapraszamy do fotorelacji z projektu:

  1. Rozpoczęcie Slavic people for culture / Słowianie dla kultury

2. Drugi dzień projektu

3 . Trzeci dzień projektu

4. Czwarty dzień projektu

5. Piąty dzień projektu

6. Szósty dzień tygodnia

7. Podsumowanie i zakończenie

8. Występ taneczno-muzyczny grupy młodzieży Polsko – Czeskiej

 

IMG_6191 IMG_6259 IMG_6287 IMG_6324 IMG_6328 IMG_6329 IMG_6330 IMG_6331 IMG_6346 IMG_6347 IMG_6356 IMG_6357 DSC_0702 DSC_0564 DSC_0565 DSC_0566 DSC_0567 DSC_0568 DSC_0569 DSC_0570 DSC_0571 IMG_6986 IMG_6989 IMG_6990 IMG_6992 IMG_6993 IMG_6994 IMG_8823 IMG_8824 IMG_8825 IMG_8827 IMG_8828 IMG_8829 IMG_8831 IMG_8832 IMG_8833