wrz 252016
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne pragnie z całego serca podziękować zespołowi JABBERWOCKY za dzisiejszy koncert charytatywny. Słowa podziękowania kierujemy, także do Regionalnego Centrum Rekreacji Kaktusik w Augustowie, za możliwość zorganizowania naszej imprezy oraz zespołowi Tomax za udostępnienie nagłośnienia.  Szczególne podziękowania, przesyłamy wszystkim uczestnikom, którzy swoją bezinteresowną pomocą, poświęceniem czasu i energii przyczynili się do zorganizowania zbiórki pieniędzy „POMOC DLA PRZYJACIÓŁ KACPRA Z ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU’’. Jesteśmy przeszczęśliwi, że w tak krótkim czasie, dzięki Waszej ofiarności w dniu dzisiejszym udało nam się zgromadzić 1. 438,22 złotych na pomoc dzieciom z oddziału okolicznego. Jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Serdecznie dziękujemy. JESTEŚCIE WIELCY !

1 03-dsc_0003 06-dsc_0006 07-dsc_0007 13-dsc_0013 15-dsc_0015 16-dsc_0016 20-dsc_0020 21-dsc_0021 26-dsc_0026 28-dsc_0028 31-dsc_0031 33-dsc_0033 34-dsc_0034 35-dsc_0035 39-dsc_0039 41-dsc_0041 52-dsc_0052 53-dsc_0053