lip 032014
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne organizowało zbiórkę publiczną w dniach: od 20.06.2014r. do 30.06.2014r. poprzez  zbieranie ofiar do puszek kwestarskich na terenie Gminy Augustów. Na podstawie zezwolenia  Wójta Gminy Augustów decyzja nr 1.2014 z dnia 18.06.2014r. Celem zbiórki było wsparcie rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach akcji „Pomóż Kacprowi i innym” organizowanej przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzyńskich Polska.

W wyniku zbiórki zgromadzono:

– 2065,14 zł ofiar pieniężnych (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 14/100).

Koszty przeprowadzenia zbiórki: brak kosztów

Wszystkie osoby biorące udział w zbiórce działały nie odpłatnie i nie otrzymały za swe czynności wynagrodzenia. Koszty związane z wpłatą i przelewem pokryte zostały ze środków stowarzyszenia.

Ofiary pieniężne w kwocie: 2065,14 zł ofiar pieniężnych (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 14/100), zostały wpłacone na konto Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzyńskich Polska.  Z przeznaczeniem na wsparcie rejestracji dawców szpiku w ramach akcji „Pomóż Kacprowi i innym” w dn. 29.07.2014r. Janówka.

Ryszard Młodzianowski – Prezes Zarządu