Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

lip 032014
 
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne organizowało zbiórkę publiczną w dniach: od 20.06.2014r. do 30.06.2014r. poprzez  zbieranie ofiar do puszek kwestarskich na terenie Gminy Augustów. Na podstawie zezwolenia  Wójta Gminy Augustów decyzja nr 1.2014 z dnia 18.06.2014r. Celem zbiórki było wsparcie rejestracji potencjalnych dawców szpiku w ramach akcji „Pomóż Kacprowi i innym” organizowanej przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzyńskich Polska. W wyniku zbiórki zgromadzono: – 2065,14 zł ofiar pieniężnych (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 14/100). Koszty przeprowadzenia zbiórki: brak kosztów Wszystkie [… poczytaj więcej]