sie 072021
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zorganizowało projekt profilaktyczny „Wakacje inne niż wszystkie-2021”. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje letni wypoczynek dzieciom w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Augustów. W tym roku Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów – Filia w Netcie Folwark dzieci pod opieką instruktorów, aktywnie spędzały wakacyjny czas i nie narzekały na nudę. W tym roku naszym działaniem objęliśmy ponad 16-cioro dzieci z naszej gminy.

Fotorelacja :

 1.  Wakacje inne niż wszystkie-1
 2. Wakacje inne niż wszystkie-2
 3. Wakacje inne niż wszystkie-3
 4. Wakacje inne niż wszystkie-4
 5. Wakacje inne niż wszystkie-5
 6. Wakacje inne niż wszystkie-6

             

      W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci oprócz wypoczynku miały zorganizowane pogadanki edukacyjne i wycieczki w ciekawe miejsca. Zorganizowaliśmy zajęcia profilaktyczne, edukacyjne, o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku, oraz  zajęcia świetlicowe, plastyczne i sportowe. Dzieci wybrały się w Rejs Doliną Rospudy. W czasie rejsu towarzyszyła nam, Pani Barbara Ostaszewska, inicjatorka rzeźby Goła Zośka i jednocześnie autorka książki o Gołej Zośce.  W drugim tygodni dzieci biorące udział w projekcie  ,,Wakacje inne niż wszystkie 2021”, miały zorganizowaną wycieczkę do kina na seans filmy oraz wycieczkę po Augustowie połączoną z edukacją regionalną. Dzieci w czasie poznawania miasta i jego uroków miały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z historii miasta, które poprowadził przewodnik turystyczny.      Dwutygodniowe zajęcia podsumowaliśmy festynem z atrakcjami. Na zakończenie zostały wręczone nagrody i upominki za udział konkursach.

      Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie 2021” w celu podniesienia bezpieczeństwa i profilaktyki dzieciom z Gminy Augustów w czasie letnich wakacji. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w realizację naszego przedsięwzięcia. Wasza pomoc, empatia oraz dobra energia jest nie do ocenienia, przy realizacji takich projektów. W imieniu dzieci, bardzo serdecznie dziękujemy  „uśmiechem i radością naszych dzieci”.

 

Informacja dodatkowa.

Zajęcia w ramach projektu realizowane były w okresie od 27.07.2021r. do 05.08.2021 r. , w godzinach  od 900 do 1300.  Uczestnicy zajęć mieli możliwość udziału w wielu zajęciach animacyjnych, zorganizowanych w placówce, jak również wyjazdach – wycieczkach autokarowych.

Zrealizowane zajęcia :

 • zajęcia profilaktyczne, 
 • zajęcia z edukacji regionalnej,
 • gry animacyjne i zabawy ruchowe oraz sportowe, 
 • wykonanie prac plastycznych i multimedialnych na konkursy związane z profilaktyką,
 • pogadanka o zasadach bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku,
 • wyjazdy integracyjne ( 2 wycieczki )
 • festyn podsumowujący nasz projekt.

Osiągnięte  rezultaty działań profilaktycznych :

   • – przekazanie wiedzy z zakresu działania substancji psychoaktywnych na organizm ludzki oraz niebezpieczeństw efektów niepożądanych po ich zażyciu.
   • – ukazanie możliwości osiągania sukcesów życiowych (zawodowych, osobistych) bez konieczności sięgania po substancje psychoaktywne.
   • – rozwój podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak: asertywność, umiejętność mówienia „nie”, budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, odreagowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego
   • –  nabycie wzorców zdrowego trybu życia i sposobów zdrowego spędzania czasu.