mar 102019
 

Zespół Tańca Ludowego „BYSTRY” działa od 2002 roku pod patronatem Augustowskich Placówek Kultury, Towarzystwa Młodego Krechowiaka i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Augustowie. Zespół  współpracuje  w partnerstwie z Augustowskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym realizując wiele projektów.

    Od momentu powstania do chwili obecnej kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu jest Halina Poźniakowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3. Członkami „Bystrego”  jest młodzież szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

   Artystyczną formację tworzą dwie sekcje: wokalno- taneczna (grupa I i II) oraz instrumentalna (kapela ludowa). Grupa I liczy 16 osób, są to nowi członkowie „Bystrego”, natomiast grupę II stanowią tancerze i soliści – 18 osób. Zespołowi przygrywa 6-osobowa kapela.

   Celem działalności grupy jest podtrzymywanie zanikającego folkloru i tradycji ludowych różnych regionów Polski. Dzięki staraniom kierownika zespołu możliwe jest wierne odtwarzanie autentycznych tańców narodowych i ludowych, przyśpiewek i muzyki ludowej, strojów, instrumentów, gwary oraz brzmienie kapeli w poszczególnych regionach naszego kraju.

   Zespół popularyzuje folklor augustowski i stara się przekazać młodszemu pokoleniu jego piękno i bogactwo. Program, na który składają się augustowsko-suwalskie tańce, piosenki i przyśpiewki prezentowany jest przy akompaniamencie kapeli (akordeony, guzikówka, skrzypce, klarnet, bęben, tamburyno).   

   Ciekawie opracowany choreograficznie, żywiołowo prezentowany program w pięknych, oryginalnych strojach augustowskich, krakowskich, lubelskich i ułańskich(księstwa warszawskiego) spotyka się z sympatycznym odbiorem publiczności w kraju i poza jego granicami, a zespół zyskuje przyjaciół wśród zespołów folklorystycznych z różnych regionów Polski i krajów, w których koncertował.

   Poza atrakcyjnością samego tańca, muzyki i śpiewu, wielu wrażeń artystycznych dostarcza różnorodność strojów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Tancerze prezentują program w oryginalnych strojach ludowych, wzbudzając zainteresowanie i fascynację ich pięknem i bogactwem.

   Grupa taneczno-wokalna ma za sobą  wiele  koncertów podczas mniejszych i większych uroczystości, imprez okolicznościowych, przeglądów i festiwali na terenie Augustowa, powiatu augustowskiego, województwa podlaskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Zespół koncertował także za granicą, m.in. w Czechach, na Litwie, w Bułgarii, w Chorwacji, Rosji, Macedonii, Grecji, na Cyprze, gdzie zdobywał uznanie i liczne nagrody.

FOLK DANCE ENSEMBLE “BYSTRY”

 Folk dance group ‘BYSTRY’ was established  in 2002 in Augustów. The founder of the band, choreographer, instructor and artistic director is Mrs Halina Poźniakowska.

Young dancers are interested in authentic folk from region of Augustów and Suwałki.In their program, the group wants to recall the atmosphere of country dances from the late nineteenth and early twentieth century.

      Suwalki region is a land of many cultures. The Poles, Lithuanians and Russians live here. The Jews and Germans lived here until the Second World War. Today there are clear frontier  Polish- Lithuanian and Polish – Byelorussian traditions. Dances derived from these cultures are present in our program. We want to show the local peasant and urban dances (popular a hundred years ago all over Europe), which entered the local tradition.

In our program, we show dances from different local cultures, mainly from the Suwalki region in the late nineteenth and early twentieth century:

  1. Polka – kukietka
  2. Polka – galopka
  3. Alexander-waltz, a popular dance throughout the Russian occupation.
  4. Narieczeńka operating on the nearby dance Augustow borderlands of the Polish-Belarusian, sometimes called „On the river”.
  5. Kapelus – dance skater, linked to the Jewish tradition in Suwalki.
  6. Podespaniec – salon dance popular in the late nineteenth century in Europe.
  7. Krakowiak – popular in the Vilnius region local version of the polka and krakowiak.
  8. Małunielis – a Lithuanian folk dance popular years ago, also in the northern Suwalki region.
  9. Granswerans – Lithuanian dance popular in Suwalki region
  10. Trójkrakowiak – a Vilnius krakowiak version danced by a man with two dancers, without polka dance.

Dancers have local traditional costumes  from the late nineteenth and early twentieth century. The costumes are visible buildup of local tradition (woolen and linen material homespun) and popular at the turn of the century urban fashion designs. Of course, local daily clothing significantly differs  from the „Sunday” outfit.