mar 132019
 

       W imieniu Zarządu zapraszam Członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego , które odbędzie się w dniu 23 marca 2019r (sobota) o godz. 10. 00 w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie, ul. Hoża 7.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

  • Prezentacja podsumowująca Projekt Erasmus+ Our story – our path / Nasza historia – nasza ścieżka
  • Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2018r
  • Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2019r
  • Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej oraz uchwał i wniosków
  • Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

 

        Augustów,13 marca 2019 r                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                                                  Ryszard Młodzianowski